Digitaal toetsen op afstand met ProctoringStill uit digitaal examineren op afstand met Proctor

Still uit digitaal examineren op afstand met Proctor

Door: Natasa Brouwer en Andrea Haker – Eind juli 2014 is bij de FNWI pre-master Information Studies een pilot gedaan met ‘Online Proctoring’, een nieuw concept voor het afnemen van digitale tentamens op afstand met een online surveillant. Deze pilot is uitgevoerd door ICTO-FNWI.

Het online programma Pre-master Information Studies dat in 2012 van start is gegaan geeft toekomstige studenten de mogelijkheid om hun deficiënties weg te werken en vervolgens in te stromen in de eenjarige Master Information Studies. Doelgroep van deze online Pre-master waren in eerste instantie Nederlandse HBO-ers en studenten uit de Europese Unie. Het tentamen was op locatie bij de FNWI. Al bij de eerste aflevering hebben zich ook drie deelnemers uit verre landen aangemeld waardoor het aanbieden van een tentamen op afstand noodzakelijk werd. De fysieke aanwezigheid op het tentamen zou voor deze drie heel duur en erg tijdrovend zijn. Voor hen is toen een online tentamen georganiseerd waarbij video en audiocontact met hen werd gelegd en hun computerscherm werd gedeeld met een docent die aanwezig was tijdens het hele tentamen. Het was een tijdrovende operatie om alles goed voor te bereiden, maar bij een zo klein aantal qua logistiek nog net uitvoerbaar.

Flexibiliteit

Uit evaluaties van de pre-master vakken blijkt dat de deelnemende studenten heel tevreden waren met het onderwijs op afstand. Het volgen van volledig op e-learning gebaseerde modules hebben alle deelnemers als zeer prettig ervaren , met name de flexibiliteit om het programma naast hun werk of andere studie te kunnen doen. De resultaten die pre-master studenten binnen de master behaalden bleken uiteindelijk niet significant te verschillen van studenten die direct tot de master waren toegelaten. Dat was een goede motivatie om dit online Pre-master programma voort te zetten en actief naar oplossingen te gaan zoeken voor de digitale tentamens op afstand. Des te meer omdat de aanmeldingen vanuit het buitenland inmiddels aanzienlijk zijn toegenomen en we op deze manier een geheel nieuwe doelgroep voor de master kunnen faciliteren.

In de VS is al ervaring opgedaan met het examineren met proctoring (surveilleren op afstand), voornamelijk voor het certificeren in MOOCs (massive open online courses). In Nederland is hierover nog heel weinig bekend. Uit privacy en juridische redenen die nog niet voldoende uitgezocht zijn voor dit nieuwe gebied hebben uiteindelijke gekozen voor samenwerking met een jong Amsterdams bedrijf ProctorExam ipv. met meer ervaren Amerikaanse bedrijven .

Privacy

Eind juli 2014 werd de deelnemers van de op dat moment lopende 3 pre-master vakken de gelegenheid geboden om het tentamen op afstand online proctoring te doen. De deelnemers konden uit privacy redenen ervoor kiezen om het alsnog op locatie bij de FNWI te komen afleggen. Een vereiste voor deelname was het beschikken van geschikte apparatuur (computer met camera en een smartphone) en daarnaast van een stabiele internet verbinding. Alle deelnemers werd gevraagd een apparatuur check te doen. De deelnemers die niet door de apparatuur check zijn gekomen of geen apparatuur check wilden doen konden niet aan het tentamen op afstand met een proctor beginnen. Voor een extra check en om stress bij het tentamen te voorkomen hebben de toegelaten deelnemers vooraf nog een dummy tentamen gedaan. Het dummy tentamen was precies gelijk aan echt proctor tentamen behalve dat er geen vragen over het vak zijn gesteld maar één open vraag: “Wat vond je van het proctor tentamen?”

Meer dan 60 pre-master studenten hebben uiteindelijk een of meerdere proctor tentamens op afstand gedaan. Acht studenten hebben geen proctor tentamen gedaan maar kwamen naar het Science park.

We hebben een positief resultaat bereikt en veel geleerd uit deze eerste pilot. Als volgende stap wordt nu onderzoek gedaan naar juridische en privacy gerelateerde vragen die nog opgelost moeten worden om online proctoring als standaard procedure te kunnen gebruiken. Hierbij spelen vragen een rol, zoals: Hoe lang moeten/mogen de video’s van de tentamens bewaard worden? Of Wat zijn precies de consequenties van ongewenst gedrag bij een proctor tentamen voor een student? of Wat zijn de regels bij het uitvallen van de internet verbinding? Met ondersteuning van ICTO-FNWI willen we in de komende periode daarom nog een aantal pilots in samenwerking met met ProctorExam uitvoeren en de workflow optimaliseren. Bij een positieve uitkomst van de pilots kan het digitaal toetsen met proctoring als een standaard procedure ingevoerd worden bij de Pre-master Information Studies en daarna misschien ook bij andere pre-master programma’s of zelfs onder bepaalde omstandigheden in regulier onderwijs.

Demonstratie

Op vrijdag 14 november organiseert ICTO-FNWI in samenwerking met ProctorExam een demonstratie van de proctoring technologie. Daarnaast zal Meta Keijzer van de TU Delft een presentatie geven over de aanpak in bij de TU Delft. die ook dit terrein aan het verkennen is. Zie meer over deze bijeenkomst en voor de aanmelding op Starfish: http://starfish.innovatievooronderwijs.nl/event/424/

Bijdrage: Natasa Brouwer en Andera Haker, beiden zijn medewerker bij ICTO FNWI. ICTO staat voor ICT in het onderwijs en richt zich op technologische onderwijsinnovaties.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *