Faculty of Science to launch a blogKaren Maex. Foto: Dirk Gillissen

Karen Maex. Foto: Dirk Gillissen

By: Karen Maex – It is my pleasure to announce the launch of the FNWI blog. This weblog, written by and for employees of the Faculty of Science, will serve as a central point of reference for news, opinions and experiences. Why start a faculty blog? All the time, researchers are achieving ground-breaking results, students are immersing themselves in new knowledge and our organisation is constantly advancing. As a result, there are many stories to tell. And as is typical within an academic environment, these stories involve a diverse range of opinions and points of view.

The blog gives us a place to tell these stories in person. Reactions – likewise accompanied by the name of the respondent – are more than welcome. This way, we can continue the discussion at the coffee machine!

My hope is that the blog will help us respond fast to developments within the faculty. It will offer a platform for personal contributions, opinions, points of view and responses, as well as showcase the great diversity so typical of our faculty.

Several of the faculty’s employees have already come forward to contribute to the new blog. I am very happy to see such enthusiasm and I hope that more employees will contribute items and reactions following the launch of the blog. This will ensure that the FNWI blog truly belongs to each and every one of us.


FNWI start een facultaire webblog

Met plezier kondig ik hier de start aan van de facultaire webblog ‘FNWI blogt’. Deze blog wil een verzamelplaats zijn van nieuws, ervaringen en meningen en wordt geschreven voor en door medewerkers van de FNWI. Waarom een facultaire blog? Onderzoekers boeken verrassende resultaten, studenten verdiepen zich in nieuwe materie en de organisatie is in beweging. Dat levert vele verhalen op. En kenmerkend voor een academische omgeving is dat daar even zoveel meningen en visies bij horen.

Op deze plek kunnen de verhalen verteld worden. Op persoonlijke titel. En reacties zijn meer dan welkom, altijd onder vermelding van je eigen naam. Dan kunnen we het gesprek bij de koffiemachine voortzetten.

Ik hoop dat we met deze blog snel kun inspelen op ontwikkelingen binnen de faculteit. Dat we hiermee ruimte bieden aan persoonlijke bijdragen, meningen, visies en reacties. En dat op deze plek een goed beeld ontstaat van de diversiteit die zo kenmerkend is voor deze faculteit.

De afgelopen tijd hebben we al een aantal collega’s bereid gevonden om een eerste bijdrage op dit blog te plaatsen. Hier ben ik zeer blij mee. Ik hoop dat met de lancering van het blog meer medewerkers bereid zijn om ook mee te schrijven of te reageren. Zodat ‘FNWI blogt’ een webblog wordt van ons allemaal.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *