Over deze blog

FNWI blogt’ wil een plek zijn waar medewerkers in discussie gaan over academische kwesties en over alles wat er speelt binnen ‘onze faculteit’. Aan een aantal gastredacteuren wordt gevraagd om maximaal 1 keer per maand een blog aan te leveren over een onderwerp beschreven vanuit een persoonlijke benadering. Het staat elke redacteur vrij om zelf een onderwerp te kiezen waar hij of zij veel van weet of waar hij of zij een sterke overtuiging in heeft.

De blog hanteert een algemene indeling in ‘Onderwijs’, ‘Onderzoek’ en Biotoop’ en ‘Overig’. Bijdragen kunnen zowel in het Nederlands als in het Engels worden geschreven.

Belangrijk uitgangspunt is dat medewerkers van de faculteit met deze blog de gelegenheid hebben om te reageren op facultaire kwesties. Iedereen is van harte uitgenodigd om te reageren op de geplaatste artikelen.

Houd bij het plaatsen van een reactie rekening met de volgende uitgangspunten:

  • Blogposts geven een persoonlijke mening weer; toon hiervoor respect
  • Reageer inhoudelijk en speel niet op de persoon
  • Hanteer de omgangsvormen die ook in het persoonlijk verkeer gelden

Reacties die hier niet aan voldoen worden verwijderd door de redactie.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *